logo

Korduma kippuvad küsimused

Miks on metsade kaitsmine oluline?
Metsade roll on kliimamuutustes väga oluline – umbes 25% globaalsest kasvuhoonegaaside heitkogusest pärineb maismaasektorist ja ligi pool sellest heitkogusest tuleneb metsade raadamisest ning metsade seisundi halvenemisest. Metsad seovad maailmas igal aastal ligikaudu 2,6 miljardit tonni süsinikdioksiidi (CO2), mis on pea kolmandik fossiilkütuste põletamisel eralduvast CO2-st. Seega on ülioluline peatada metsaökosüsteemide kadumine ja väärtuse vähenemine ning soodustada nende taastamist.

Kes on projekti taga?
EverForest projekti taga on tehnoloogiafirma töötajad, kes tegelevad nii robootiliste pakiautomaatide kui ka autonoomsete robotkullerite arendamisega, ja IT valdkonna spetsialistid ning teadlased, kes aitavad koostada erapooletu metsamajandamise strateegia. Seda kõike ikka selleks, et metsaüksusi digitaalselt väärindada. Meie eesmärk on pidurdada inimtegevuse tagajärjel tekkivast CO2-st tingitud kahju loodusele, kaitstes ja uuendades metsi.

Kuidas erineb EverForest konkureerivatest kliima projektidest?
Osaliselt sarnaseid projekte on tõesti mitmeid, kuid kõik need tegelevad väiksemate probleemidega. Näiteks pakutakse üksikute puude istutamist või EL-i kvootidega kauplemist. Meie projekt läheb sammu kaugemale ja loob uudse digitaalse kaitseala, mis pakub reaalajas jälgitavat terviklahendust CO2 eesmärkide täitmisel. Kusjuures projektis saavad osaleda kõik huvilised. Igaüks saab anda enda panuse, et moodustuks inimestelt inimestele kaitseala, mis tagab rohelise metsamajandamise ja reaalse mõõdetava tulemuse. NFT-le vastab katastriüksus ja selle täpne personaalne asukoht – mine matkale või lihtsalt lõõgastuma ning veendu ise projekti eesmärkide sihipärases täitmises. Samuti alustame enda metsade digitaalsest väärindamisest – just nii nagu on kõige loogilisem ja läbipaistvam. Teised metsamaa omanikud, kes meie projektiga liituvad, on boonus.

Mis vahe on EverForesti projektil ja Euroopa Liidu süsinikdioksiidi kvoodil?
Tulevik on käes ning üha enam ettevõtteid ja eraisikuid peavad mõtlema, kuidas süsinikdioksiidi (CO2) jalajälge vähendada – seda nii tootmises kui ka tarneahelates, aga ka igapäevaelus. Me kõik oleme kuulnud kurikuulsast EL-i süsinikdioksiidi (CO2) kvoodist, mis on üsna keerukas ja kohati segadust tekitav termin. CO2 kauplemissüsteem ehk emissioonikaubandus on alguse saanud Kyōto lepingust ning EL-i kliimapoliitikast, mille eesmärk on liikuda kliimaneutraalsuse poole. Näiteks saavad ettevõtted saastekvoote osta ja müüa vastavalt vajadusele ning iga saastekvoot lubab omanikul õhku paisata ühe tonni süsinikdioksiidi ekvivalentkoguse CO2-e, mille hinna kujundab kauplemiskeskonnas turu nõudlus. Täna on kõigile selge, et sellel süsteemil on paraku mitmeid puudusi ja kvoodi hind on väga kõrge. Meie eesmärk on pakkuda nii firmadele kui ka eraisikutele selgem ja läbipaistvam alternatiiv – vähendame eraisikute ja firmade CO2 jalajälge uudse tehnoloogia abil. See ei ole nn kvoot ehk luba saastamiseks, vaid füüsiliste metsadega tagatav digitaalne kaitseala. Metsade abil aitame hoopis vähendada CO2 hulka ehk neutraliseerida eraisikute ja firmade tegevusest tulenevat õhusaastet. Samas ei välista see võimalust, et tulevikus teeme koostööd nii Eesti riigi kui ka EL-iga, et lisada juba väljatöötatud kliimastrateegiale rohkem reaalajas mõõdetavat sisu – kõige parem lahendus on see, kui NFT omanik saab selle vajadusel ise konventeerida EL-i süsteemi.

Mida tähendab roheliselt majandatav mets ja kuidas on tagatud lageraie vältimine?
Roheliselt majandatav mets on osa metsastrateegiast, mille töötavad välja erapooletud teadlased, arvestades kõiki olulisi parameetreid, aga ka mittemateriaalset osa. Kindel nõue on, et lageraied peavad olema keelatud. Lubadused kirjutame metsamajandamiskavadega kooskõlas ja notariaalselt kinnitatud füüsiliseks lepinguks, samuti koostame Whitepaperi ja avaldame kokkulepitu digitaalselt.

Kas krüpto ise ei ole saastav?
Plokiahela tehnoloogia on saanud ebaõiglaselt suure negatiivse kuvandi. Tegelikult on sellel tohutu potentsiaal. Oleme mõelnud läbi, kuidas NFT-sid mintida ehk luua neid roheliselt, kasutades päikeseenergiat, ja kuidas hoida süsteem töös väga väikese keskkonnajalajäljega. Samuti kasutame tokeni lansseerimisel PoS-, mitte PoW-süsteemi. Plokiahela tehnoloogial on väga suur eelis, kuna saame ahelasse kanda nii enda lubadused kui ka projekti olulised osad ja kasutada seda kõikides olulistes etappides. Ilma plokiahelata oleks meil väga keeruline ehitada üles toimiv süsteem, mis on reaalajas seotud ühekordse mitteasendatava varaga. Läbi plokiahela saavad kõik huvilised projekti osaks. Samuti annab see suurepärased võimalused projekti võimendamiseks, kui soovime laieneda üle maailma.

Tahaksin projektis osaleda, aga plokiahel? Tokenid?? NFT??? Mitte midagi ei saa aru :( Kas ilma krüptota saab ka projektis osaleda?
Loomulikult saab! Me arendame ka "Vanaema Maali" näitel võimaluse osaleda projektis ilma krüpto-rahakotita ja eelteadmisteta. Senikaua saab võtta meiega ühendust “vanakooli” e-kirjaga info@everforest.com ja leiame kõigile sobiva lahenduse.

Kuidas projekti anonüümselt toetada?
Alati on võimalus toetada roheliikumise ideed läbi annetuse, mille puhul rakendub 50/40/10 loogika — 50% summast läheb metsade ostmisele ehk kaitseala suurendamisele, 40% arendustegevuseks ning 10% metsauuenduse reservi. EverForest OÜ a/a: EE522200221078356879 selgitus: Metsade kaitseks. Toetajate nimesid ei avaldata.