logo

Projekt EverForest

Meie startup pakub uudset tehnoloogilist viisi, kuidas igaüks saab metsa kaitsta – plokiahela tehnoloogia abil loodud digitaalne looduskaitseala on tagatud reaalsete metsaüksustega, mida mitte kunagi ei lageraiuta. Kasvav ja kaitsealune mets võimaldab loodusel täiendavalt siduda süsinikdioksiidi ning eraldada veelgi enam hapnikku. Projekti toetaja saab endale unikaalse digitaalse või soovi korral ka füüsilise tõendi/tunnistuse (NFT – Non Fungible Token), mis näitab reaalajas, kui palju lisandväärtust tema panus loodusele annab. Iga NFT on seotud konkreetse asukoha ja kaitseala suurusega ehk iga projektis osaleja saab enda panust kontrollida.

Mis on NFT? Liitu projektiga

Mida EverForest pakub?

Toetaja ehk metsa kaitsja - võimalus aidata kaasa uudse kaitseala moodustamisele ja soetada digitiaalseid või füüsilisi NFT-sid.

Igal NFT-l on unikaalne reaalajas jälgimise süsteem, mis tähendab, et selle omanik näeb, kuidas ajas muutub digitaalne vara palju väärtuslikumaks – mida kauem eksisteerib NFT, seda enam seob see süsinikdioksiidi ja eraldab hapnikku. Seega sobib nimetatud lahendus ka ettevõtetele, kes soovivad vähendada enda süsinikdioksiidi jalajälge.

Metsa omanik - kui esialgu pakume metsakaitse sihtasutusele kuuluvate metsaüksustega seotud NFT-sid, siis tulevikus teeme koostööd kõigi metsamaa omanikega ja maksame neile kompensatsiooni selle eest, et nad metsamaad võimalikult pika perioodi jooksul ei lageraiuks ning majandaksid seda meie loodud rohestrateegia alusel. Seda kokkuleppelist osa väärindame digitaalselt ja väljastame NFT-d. Lepingu täitmist jälgib unikaalne aerofotode ja avalike andmebaaside AI süsteem.

Ühiskond - täiesti uudne kaitseala, mis on moodustatud inimestelt inimestele põhimõttel. Kõigil on lubatud EverForesti kaitsealal viibida – seda muidugi eeldusel, et floora ja fauna seisukord ei halvene.

Loodus - esindame uut mõttelaadi ning roheliikumist, mitte formaalset kvooti – pakume konkreetse lahenduse, mille tulemusi saab kohe mõõta. Iga NFT ost laiendab kaitseala ehk seob süsinikdioksiidi, eraldab hapnikku, filtreerib vett ja pakub kodu erinevatele taimedele ning loomadele.

Toetaja ehk metsa kaitsja

Metsa omanik

Ühiskond

Loodus

Teekaart

EverForest OÜ on Viljandi ettevõte, mis on loodud 14.01.2022 selleks, et peatada lageraied ja väärindada metsi uudse tehnoloogia abil. Meie plaan on järgmine:

01

Etapp I 2024

Investeeringute kaasamine

Kaasame investeeringuid firma osaluse alusel ja töötame välja Ethereumi baasil NFT koodi ning protokolli. Kui oled projektist huvitatud, võta meiega ühendust.

02

Etapp II 2024

Miinimumtoote müük

Iga NFT pealt, mis ostetakse, rakendub 50/40/10 loogika – 50% summast läheb metsade ostmisele ehk kaitseala suurendamisele, 40% arendustegevuseks ning 10% metsauuenduse reservi ja maamaksuks.

03

Etapp III 2024

NFT-de väljastamine

Tõendite/tunnistuste kollektsiooni väljaandmine ehk konkreetse asukohaga reaalajas jälgitavad digitaalsed katastriüksused.

04

Etapp IV 2025

Metsaomanike kaasamine

Väärindame metsi digitaalselt ja maksame iga hektari kohta motiveeriva summa lageraiumise vältimise ja Everforesti strateegia rakendamise eest ning laiendame projekti üle maailma.

05

Etapp V 2025-2026

NFT2.0 müügiplatvorm

Aitame metsi veelgi enam väärindada. Lühidalt tähendab see kogu vaba loomet ehk pilte, maale, muusikat, luuletusi jne. Oluline erinevus seisneb selles, et anname ostjale üle kõik intellektuaalomandi õigused.

NFT

Mitteasendatav digitaalne vara ehk NFT on unikaalne ja võltsimatu andmeüksus, mida hoiustatakse plokiahelas. NFT võib olla meedium paljundatavatele digitaalsetele infole, nagu pildi-, video- või audiofailid, kuid plokiahel on struktureeritud nii, et kõik sündmused on kindlas järjekorras, mistõttu on sellise hoiustamise eelis autentsussertifikaadi ning omanditõenduse olemasolu. NFT-d pole omavahel vahetatavad, mis eristab neid krüptovaluutadest nagu Bitcoin, mille iga münt on võrdväärne teise mündiga. Meie NFT-d on loodud roheliselt ega kuluta liigselt energiat.

Kontakt

Kui Sul on küsimusi, võta julgelt ühendust!