logo

Projekt EverForest

Meie startup on loonud uudse tehnoloogilise viisi, kuidas igaüks saab metsa kaitsta – plokiahela tehnoloogia abil loodud digitaalne looduskaitseala on tagatud reaalsete metsaüksustega, mida mitte kunagi ei lageraiuta. Kasvav ja roheliselt majandatav mets võimaldab loodusel täiendavalt siduda süsinikdioksiidi ja eraldada veelgi enam hapnikku. Projekti toetaja saab endale unikaalse digitaalse tõendi/tunnistuse (NFT – Non Fungible Token), mis näitab reaalajas, kui palju lisandväärtust tema panus loodusele annab.

Mis on NFT?

Mida EverForest pakub?

Toetaja ehk metsa kaitsja - võimalus aidata kaasa uudse kaitseala moodustamisele ja soetada krüptoraha kasutustokeneid, mille saab konverteerida metsauuenduseks ning isiklikuks NFT-ks.

Igal NFT-l on unikaalne reaalajas jälgimise süsteem – mida kauem eksisteerib NFT, seda enam seob see süsinikdioksiidi ja eraldab hapnikku. Seega sobib nimetatud lahendus ka ettevõtetele, kes soovivad vähendada enda süsinikdioksiidi jalajälge.

Metsa omanik - kui esialgu pakume EverForest OÜ-le kuuluvate metsaüksustega seotud NFT-sid, siis tulevikus teeme koostööd ka teiste metsamaa omanikega ja maksame neile kompensatsiooni selle eest, et nad metsamaad ei lageraiuks ning majandaksid seda meie loodud rohestrateegia alusel. Lepingu täitmist jälgib unikaalne aerofotode ja metsakavade AI süsteem.

Ühiskond - täiesti uudne kaitseala, mis on moodustatud inimestelt inimestele põhimõttel. Kõigil on lubatud EverForesti kaitsealal viibida – seda muidugi eeldusel, et floora ja fauna seisukord ei halvene.

Loodus - esindame uut mõttelaadi ning roheliikumist, mitte formaalset kvooti – pakume konkreetse lahenduse, mille tulemusi saab kohe mõõta. Iga kasutustokeni ost laiendab kaitseala ehk seob süsinikdioksiidi, eraldab hapnikku, filtreerib vett, pakub kodu erinevatele taimedele ja loomadele.

Toetaja ehk metsa kaitsja

Metsa omanik

Ühiskond

Loodus

Teekaart

EverForest OÜ on Viljandi ettevõte, mis on loodud 14.01.2022 selleks, et peatada lageraied ja väärindada metsi uudse tehnoloogia abil. Meie plaan on järgmine:

01

Etapp I 2022

Investeeringute kaasamine

Kaasame investeeringuid firma osaluse alusel ja töötame välja kasutustokeni. Kui oled projektist huvitatud, võta meiega ühendust.

02

Etapp II 2023

Kasutustokeni müük

Krüptotokeni lansseerimine ehk listimine IDO raames. Iga tokeni pealt, mis ostetakse, rakendub 50/40/10 loogika – 50% summast läheb metsade ostmisele ehk kaitseala suurendamisele, 40% arendustegevuseks ning 10% metsauuenduse reservi.

03

Etapp III 2023

NFT-de väljastamine

Tõendite/tunnistuste kollektsiooni väljaandmine ehk konkreetse asukohaga reaalajas jälgitavad digitaalsed katastriüksused.

04

Etapp IV 2023-2024

Metsaomanike kaasamine

Väärindame metsi digitaalselt ja maksame iga hektari kohta motiveeriva summa lageraiumise vältimise eest. Laiendame projekti üle maailma.

05

Etapp V 2024-2025

NFT2.0 müügiplatvorm

Aitame metsi veelgi enam väärindada. Lühidalt tähendab see kogu vaba loomet ehk pilte, maale, muusikat, luuletusi jne. Oluline erinevus seisneb selles, et anname ostjale üle kõik intellektuaalomandi õigused.

NFT

Mitteasendatav digitaalne vara ehk NFT on unikaalne ja võltsimatu andmeüksus, mida hoiustatakse plokiahelas. NFT võib olla meedium paljundatavatele digitaalsetele infole, nagu pildi-, video- või audiofailid, kuid plokiahel on struktureeritud nii, et kõik sündmused on kindlas järjekorras, mistõttu on sellise hoiustamise eelis autentsussertifikaadi ja omanditõenduse olemasolu. NFT-d pole omavahel vahetatavad, mis eristab neid krüptovaluutadest nagu Bitcoin, mille iga münt on võrdväärne teise mündiga. Meie NFT-d on loodud roheliselt ega kuluta liigselt energiat.

Kontakt

Kui sul on küsimusi, siis võta julgelt ühendust!