logo

Logiraamat

  Kvartal I, 2022
  Räägime põgusalt sellest, kuidas EverForest idee tekkis – öeldakse, et uuenduslikud lahendused tekivad probleemist ja aastaks 2022 oli selge, et rohepööre tuleb olenemata levivast viirusest või poliitilisest olukorrast ning iga firma peab sellele üha enam mõtlema. Eriti oluline on rahvusvahelistel firmadel näidata, kuidas CO2 jalajälge vähendatakse ja milliseid meetmeid on kasutusele võetud – seda küsivad isegi nende kliendid. Kahjuks on hetkel turul pakutavad lahendused sellised, mida meie tiim ei toeta ega näe neil jätkusuutlikku potentsiaali. Samuti puudub sihitud vaade eraisiku jalajälje vähendamiseks. Seega vajame projekti, mis on reaalajas kontrollitav ja pakuks usaldusväärset kompromissi võimalikult paljudele osapooltele. Öeldakse, et sul võib olla pangetäis ideid, kuid oluline on teostus – hakkame peale ja teeme ära! Idee sai paberile kantud jaanuari alguses. Nüüd liiguvad asjad juba kiirelt:
 • 14.01.2022 registreerisime osaühingu EverForest.
 • Paralleelselt firma registreerimisega omandasime järgnevad domeenid: everforest.com, everforest.eu, everforest.ee, everforest.net, everfore.ee, everfore.eu, everfore.me, everfore.io, everfor.ee, everfor.eu, everfor.me.
 • 19.01.2022 esitasime kaubamärgitaotluse Euroopa Intellektuaalomandi Ametile.
 • 09.02.2022 omandasime Euroopa Komisjoni SME toetuse: "The Ideas Powered for business".
  Kvartal II, 2022
  Oleme projektiga väga põhjalikult edasi töötanud ja arendasime uuendusliku meetodi, kuidas metsi digitaalselt väärindada. Samuti alustasime koostööd erinevate professorite ning nõustajatega. Liigume edasi väga kiires tempos:
 • 08.04.2022 esitasime patenditaotluse USA-s ning omandasime rahvusvahelise prioriteedi ehk nn eelisõiguse, mis kehtib kogu maailmas (sh Eestis).
 • 13.04.2022 esitasime disainilahenduse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis.
 • 14.04.2022 alustasime tööd sertfitseerimiseks vajaliku käsiraamatu koostamisega.
 • 11.05.2022 registreeriti EverForest kaubamärk edukalt EL-is.
 • 30.05.2022 sõlmisime õigusanalüüsi tegemiseks kliendilepingu tuntud advokaadibürooga.
  Kvartal III, 2022
  Põhiline rõhk läheb meie kodulehe vormistamisele:
 • 23.09.2022 saime üles kodulehe. Voilà! ja võime rõõmustada, aga töö käib ikka edasi.
  Kvartal IV, 2022
 • 16.11.22 kaasasime esimese investori ehk müüsime 5% firma osalust.
 • 14.12.22 toimus EverForest Tiimi ajurünnak Otepääl, mille käigus arutati võimalusi, et kuidas projekt sobitub EU kvootide turule.
 • 20.12.22 EverForest kodulehekülg muudeti mitmekeelseks.